1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezentul Acord de utilizare (în continuare - Acordul) se referă la site

„expert-ro.desigusxpro.com” situat la https://expert-ro.desigusxpro.com.

1.2. Site-ul „expert-ro.desigusxpro.com” (denumit în continuare Site) este o proprietate privată.

1.3. Prezentul Acord guvernează relația dintre Administrația site-ului „expert-ro.desigusxpro.com” (denumită în continuare Administrația site-ului) și Utilizatorul acestui site.

1.4. Administrația site-ului își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau șterge clauzele prezentului Acord în orice moment, fără a notifica Utilizatorul.

1.5. Utilizarea site-ului de către utilizator înseamnă acceptarea acordului și a modificărilor aduse acestui acord.

1.6. Utilizatorul este personal responsabil pentru verificarea prezentului Acord pentru modificări în acesta.

 

  1. DEFINIȚIILE TERMENILOR

2.1. Termenii enumerați mai jos au următoarele semnificații în sensul prezentului acord:

2.1.1 "expert-ro.desigusxpro.com" - o resursă de internet localizată pe un nume de domeniu

https://expert-ro.desigusxpro.com care operează prin intermediul resursei Internet și al serviciilor conexe (denumit în continuare Site-ul).

2.1.2. „expert-ro.desigusxpro.com” - un site care conține informații despre Bunuri și / sau Servicii și / sau alte valori pentru utilizator, Vânzător și / sau Furnizorul de servicii, permițând alegerea, comanda și (sau) achiziționarea Bunurilor și / sau primirea unui serviciu.

2.1.3. Administrarea site-ului - angajați autorizați să gestioneze site-ul, în numele proprietarului site-ului.

2.1.4. Utilizatorul site-ului (denumit în continuare „Utilizatorul”) este o persoană care are acces la Site prin intermediul Internetului și utilizează Site-ul.

2.1.5. Conținutul site-ului (în continuare - Conținut) - rezultate protejate ale activității intelectuale, inclusiv texte ale operelor literare, titlurile acestora, prefațe, adnotări, articole, ilustrații, coperte, opere muzicale cu sau fără text, grafic, text, fotografic, derivate, compozite și altele lucrări, interfețe de utilizator, interfețe vizuale, nume de mărci comerciale, sigle, programe de calculator, baze de date, precum și proiectarea, structura, selecția, coordonarea, aspectul, stilul general și locația acestui Conținut inclus în Site și alte obiecte de proprietate intelectuală colectiv și / sau separat conținut pe site-ul https://expert-ro.desigusxpro.com.

 

  1. OBIECTUL ACORDULUI

3.1. Obiectul prezentului acord este de a oferi utilizatorului acces la Produsele și / sau serviciile furnizate pe site.

3.1.1. Site-ul oferă utilizatorului următoarele tipuri de servicii (servicii):

acces la instrumente de căutare și navigare pe site;

oferirea Utilizatorului de posibilitatea de a evalua conținutul site-ului;

acces la informații despre Produs și / sau serviciu la informații despre achiziționarea Produsului în mod plătit / gratuit;

3.1.2. Acest Acord acoperă toate serviciile (serviciile) existente (care funcționează efectiv) ale Site-ului, precum și orice modificări ulterioare și serviciile (serviciile) suplimentare care apar în viitor.

3.2. Accesul la site este oferit gratuit.

3.3. Acest acord este o ofertă publică. Prin accesarea site-ului, se consideră că utilizatorul a aderat la acest acord.

 

  1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Administrarea site-ului are dreptul la:

4.1.1. Modificați regulile de utilizare a site-ului, precum și schimbați conținutul acestui site. Modificările intră în vigoare din momentul în care noua versiune a acordului este publicată pe site.

4.2. Utilizatorul are dreptul la:

4.2.1.Utilizați toate serviciile disponibile pe Site, precum și cumpărați orice Bunuri și / sau Servicii oferite pe Site.

4.2.2. Puneți întrebări legate de serviciile site-ului:

prin e-mail:

prin intermediul formularului de feedback situat la: https://expert-ro.desigusxpro.com/kontakty/

4.2.3. Utilizați site-ul numai în scopurile și în modul prevăzut de acord și care nu sunt interzise de lege.

4.2.4. Copiați informații de pe Site cu indicația obligatorie a sursei (sub forma unui link activ).

4.2.5. Solicitați administrației să ascundă orice informații despre utilizator.

4.2.6. Folosiți informații despre site în scopuri necomerciale personale.

4.2.7. Obțineți acces la utilizarea site-ului după îndeplinirea cerințelor de înregistrare.

4.3. Utilizatorul site-ului se angajează:

4.3.1. Furnizați, la cererea Administrației Site-ului, informații suplimentare care sunt direct legate de serviciile furnizate de acest Site.

4.3.2. Respectați drepturile de proprietate și non-proprietate ale autorilor și ale altor titulari de drepturi atunci când utilizați site-ul.

4.3.3. Nu întreprindeți acțiuni care pot fi considerate ca perturbând funcționarea normală a site-ului.

4.3.4. Nu distribuiți folosind Site-ul nicio informație confidențială și protejată legal despre persoane fizice sau juridice.

4.3.5. Evitați orice acțiune care ar putea încălca confidențialitatea protejată de lege.

4.3.6. Nu utilizați site-ul pentru a difuza informații publicitare, cu excepția acordului administrației site-ului.

4.3.7. Nu utilizați serviciile în scopul:

4.3.7.1. încălcarea drepturilor minorilor și (sau) provocarea de prejudicii acestora sub orice formă.

4.3.7.2. încălcarea drepturilor minorităților.

4.3.7.3. pozat ca o altă persoană sau reprezentant al organizației și (sau)

comunități fără drepturi suficiente, inclusiv pentru angajații acestui site.

4.3.7.4. înșelător cu privire la proprietățile și caracteristicile oricăror Bunuri și / sau servicii postate pe Site.

4.3.7.5. compararea incorectă a Bunurilor și / sau Serviciilor, precum și formarea unei atitudini negative față de persoane (care nu) utilizează anumite Bunuri și / sau servicii, sau condamnarea acestor persoane.

4.3.7.6. încărcarea de conținut ilegal încalcă orice drepturi ale terților;

promovează violența, cruzimea, ura și (sau) discriminarea pe motive rasiale, etnice, sexuale, religioase, sociale; conține informații inexacte și (sau) insulte către anumite persoane, organizații, autorități.

4.3.7.7. stimulente pentru a comite acțiuni ilegale.

4.3.8. Asigurați acuratețea informațiilor furnizate.

4.3.9. Asigurați siguranța datelor cu caracter personal împotriva accesului de către terți.

4.3.10. Actualizați datele personale furnizate în timpul înregistrării în cazul modificării acestora.

4.4. Utilizatorului i se interzice:

4.4.1. Utilizați orice dispozitiv, program, procedură, algoritm și metodă, dispozitiv automat sau proces manual echivalent pentru a accesa, achiziționa, copia sau urmări conținutul Site-ului.

4.4.2. Întrerupeți buna funcționare a site-ului.

4.4.3. În orice fel, ocoliți structura de navigare a site-ului pentru a primi sau a încerca să obțineți orice informații, documente sau materiale prin orice mijloace care nu sunt furnizate în mod specific de serviciile acestui site.

4.4.4. Acces neautorizat la funcțiile Site-ului, la orice alte sisteme sau rețele legate de acest Site, precum și la orice servicii oferite pe Site.

4.4.5. Încălcați sistemul de securitate sau autentificare de pe site sau din orice rețea legată de site.

4.4.6. Efectuați o căutare inversă, urmăriți sau încercați să urmăriți orice informații despre oricare alt utilizator al site-ului.

4.4.7. Utilizați site-ul și conținutul acestuia în orice scop interzis de lege, precum și incitați la orice activitate ilegală sau la alte activități care încalcă drepturile site-ului sau ale altora.

 

  1. UTILIZAREA SITE-ULUI

5.1. Site-ul și conținutul care face parte din site sunt deținute și administrate de administrația site-ului.

5.2. Conținutul site-ului este protejat de drepturile de autor, legea mărcilor, precum și alte drepturi legate de proprietatea intelectuală și legile concurenței neloiale.

5.3.Utilizatorul este personal responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor contului, inclusiv a parolei, precum și pentru toate, fără excepție, activitățile desfășurate în numele utilizatorului contului.

5.4. Administrarea site-ului are dreptul în orice moment, fără a notifica utilizatorul să facă modificări la lista Produselor și serviciilor oferite pe site și (sau) la prețurile acestora.

5.5. Prezentul acord se aplică tuturor termenilor și condițiilor suplimentare pentru achiziționarea de bunuri și / sau furnizarea de servicii furnizate pe site.

5.6. Informațiile postate pe site nu trebuie interpretate ca o modificare a prezentului acord.

5.7. Documentul specificat în clauza 5.8 din prezentul Acord reglementează în partea relevantă și își extinde efectul asupra utilizării Site-ului de către Utilizator:

 

  1. O RESPONSABILITATE

6.1. Orice pierderi pe care le poate suporta Utilizatorul în cazul încălcării intenționate sau imprudente a oricărei prevederi a prezentului Acord, precum și din cauza accesului neautorizat la comunicațiile altui Utilizator, nu sunt rambursate de Administrația Site-ului.

6.2. Administrarea site-ului nu este responsabilă pentru:

6.2.1. Întârzieri sau eșecuri în procesul de efectuare a unei operațiuni care rezultă din forță majoră, precum și orice caz de disfuncționalități în telecomunicații, calculatoare, sisteme electrice și alte sisteme conexe.

6.2.2. Acțiuni ale sistemelor de transfer, băncilor, sistemelor de plăți și pentru întârzierile asociate muncii lor.

6.2.3. Funcționarea corectă a site-ului, dacă utilizatorul nu dispune de mijloacele tehnice necesare pentru a-l utiliza și, de asemenea, nu poartă nicio obligație de a pune la dispoziția utilizatorilor astfel de mijloace.

 

  1. ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ACORDULUI UTILIZATORULUI

7.1. Administrația site-ului are dreptul de a divulga informații despre Utilizator dacă legislația actuală impune sau permite o astfel de divulgare.

7.2. Administrarea site-ului are dreptul de a rezilia și (sau) bloca accesul la site fără o notificare prealabilă către utilizator dacă utilizatorul a încălcat prezentul acord sau condițiile de utilizare a site-ului conținute în alte documente, precum și în cazul încetării site-ului sau din cauza unei probleme sau probleme tehnice.

7.3. Administrarea site-ului nu este responsabilă față de Utilizator sau de terțe părți pentru încetarea accesului la Site dacă Utilizatorul încalcă orice prevedere a prezentului Acord sau a altui document care conține condițiile de utilizare a Site-ului.

7.4. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui orice informații colectate despre utilizatorul acestui site, dacă divulgarea este necesară în legătură cu o investigație sau reclamație privind utilizarea abuzivă a site-ului, sau de a stabili (identifica) un utilizator care poate încălca sau interfera cu drepturile de administrare a site-ului sau drepturile altor utilizatori ai site-ului.

7.5. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui orice informații despre Utilizator pe care le consideră necesare pentru a se conforma prevederilor legislației actuale sau a hotărârilor judecătorești, pentru a asigura respectarea termenilor prezentului Acord, pentru a proteja drepturile sau siguranța organizației, a Utilizatorilor.

 

  1. SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

8.1. În cazul oricărui dezacord sau dispută între părțile la prezentul acord, o condiție prealabilă înainte de a merge în instanță este să depună o cerere (o propunere scrisă pentru o soluționare voluntară a litigiului).

8.2. Destinatarul cererii de despăgubire în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acesteia va notifica solicitantului cererea de despăgubire în scris cu privire la rezultatele examinării cererii de despăgubire.

8.3. Dacă este imposibil să se soluționeze litigiul în mod voluntar, oricare dintre părți are dreptul de a solicita instanței pentru protecția drepturilor lor, care le sunt acordate de legislația actuală.

8.4.Orice reclamație referitoare la condițiile de utilizare a site-ului trebuie depusă în termen de 5 zile de la apariția motivelor revendicării, cu excepția protecției drepturilor de autor pentru materialele site-ului protejate în conformitate cu legea. Dacă termenii acestei clauze sunt încălcați, orice cerere este lăsată de instanță fără a fi luată în considerare.

 

  1. TERMENI SUPLIMENTARI

9.1. Administrarea site-ului nu acceptă contraofertele de la Utilizator cu privire la modificările aduse acestui Acord de utilizare.

9.2. Recenziile utilizatorilor postate pe Site nu sunt informații confidențiale și pot fi utilizate de către Administrația Site-ului fără restricții.